Data wejścia w życie: 15.07.2023

Niniejszy regulamin określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez [Twoja Firma/Nazwa] w ramach korzystania z naszych usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Dane Osobowe

1.1. Przez „dane osobowe” rozumiane są informacje identyfikujące osobę fizyczną, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

1.2. Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia naszych usług oraz w celach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cel Gromadzenia Danych

2.1. Gromadzimy dane osobowe w celu:

 • świadczenia usług zgodnie z naszą ofertą,
 • obsługi klienta, w tym odpowiedzi na zapytania i skargi,
 • marketingu i analizy statystycznej w zakresie usług oferowanych przez naszą firmę.

3. Prawna Podstawa Przetwarzania

3.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • zgody osoby, której dane dotyczą,
 • niezbędności przetwarzania do wykonania umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych,
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych.

4. Udostępnianie Danych

4.1. Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnione osoby wewnątrz naszej firmy oraz podmioty zewnętrzne, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

5. Bezpieczeństwo Danych

5.1. Wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

6. Prawa Osób, których Dane Dotyczą

6.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych.

6.2. Osoby te mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

7. Cookies i Technologie Śledzenia

7.1. Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies i inne technologie śledzenia w celach statystycznych oraz poprawy jakości świadczonych usług. Szczegóły znajdują się w naszej Polityce Cookies.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej.

9. Kontakt

9.1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres bukwberecie@gmail.com.

Dostarczenie danych osobowych oznacza zgodę na przetwarzanie ich zgodnie z niniejszym regulaminem Polityki Prywatności.

15.07.2023


Prosimy o dostarczenie następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania (opcjonalnie)

Podane dane zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z opisanymi w regulaminie celami i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

15.07.2023